Kannada News

Kannada News

Ondu Munjane Song and Lyrics – Yajamana Movie

Ondu Munjane Song Lyrics In Kannada

ನಾವು ಹೋಗುವಾ ಬಾರೇ
ದಾರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ
ಬೇಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ
ನಾನಾ ಥೇರೆ ನಿನ್ನಾ ಮೇಲ್
ಗೋಲಿ ಆದಿತ್ತಾ ವಾಯಸ್ಸಲೆ ಪ್ರೀತಿ
ಶುರುವಾಗೋಯ್ತ್
ನೀ ಕಾನೊ ಯೆಲ್ಲಾ ಕನಸಾ
ಮಾಡುವಿನು ನಾನು ನಾನಾಸಾ
ದಾಸಾ ನಿಂಗೇ ಖಾಸಾ

ಒಂಡು ಮುಂಜೇನೆ ಹಂಜ್ ಸುಮ್ಮನೆ
ನಾವು ಹೋಗುವಾ ಬಾರೇ
ದಾರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ
ಬೇಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ

ಯಾರಿಲ್ಲಾದ ಉರಾಲಿ
ಒಂಡು ನಾಧಿ ದಂಡೇಲಿ
ನಾವೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಾನೆ ಮಾದಿ
ಬೆಲೆಂಗಲ ರಾಥ್ರಿಲಿ
ನಕ್ಷದ್ರತಾ ಹಾಡಿಕೆಲಿ
ನಾನೀರಿವ್ ನಿನ್ನಾ ಮಡಿಲ್ಲಲಿ
ನಿನಜ್ ನಾನು ನ್ಯಾನೇಜ್ ನೀನು
ನನ್ನಾ ಜಗದಾ ದೊರೆಯು ನೀನು
ರಾಣಿ-ಎ-ಬಾರೆ
ನಿನೀರಾಡೆ ಒನ್ಡು ನಿಮಿಶಾ
ಇರಾಲಾರಾ ನಿನ್ನಾ ಅರಾಸಾ
ದಾಸಾ ನಿಂಗೇ ಖಾಸಾ

ಒಂಡು ಮುಂಜನೇ ಹಂಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ
ನಾವು ಹೋಗುವಾ ಬಾರೇ
ದಾರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ
ಬೇಡ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ

ಸಿಹಿಮುಟ್ಟಿ ಕಂಡಾಯ
ಪ್ರತಿತೀತ್ವವು ಸಂದಾಯ
ಮಾಡೋಡು ಮರಿಬೆಡೆ ಇಂಡಿ
ಒಂಡೆ ಕೇನ್ ಒಥಾಯಯಾ
ನಿಂಗೇ ಹನೇ ಬಿಂದಿಯಾ
ದಿನ ನಿತ್ಯ ಇಡೊ ಕೆಲಾಸಾ ನಾಂದೂ
ನಾನೇಡು ಕನು ಟ್ಯಾಗಲಾ ಭಾಯೇವ್
ಕನು ಮುಚ್ಚು ಅಲ್ಲು ಸಿಗ್ವೆ
ರಾಣಿ-ಎ-ಬಾರೆ
ಕಾವೇರಿ ಕಾಯೋ ಕೆಲಾಸ್
ಮಡುವಾನು ಎಲ್ಲ್ಲಾ ದಿವಾಸಾ
ದಾಸಾ ನಿಂಗೇ ಖಾಸಾ

Also, Click here for the details of Movies :

Ondu Munjane Song Lyrics In English

Ondu munjane hange summane
Naavu hoguva baare
Daari iddashtu doora hoguva
Beda annoru yaare
Nanna thaare ninna mele
Goli aadtidda vayassale preethi
Shuruvaagoythe
Nee kaano yella kanasa
Maaduvenu naanu nanasa
Daasa ninge khaasa

Ondu munjaane hange summane
Naavu hoguva baare
Daari iddashtu doora hoguva
Beda annoru yaare

Yaarillada uralli
Ondu nadhi dandeli
Naavondu putta mane maadi
Beladingala raathrili
Nakshtrada hodikeli
Naaniruve ninna madilalli
Ninage naanu nanage neenu
Nanna jagada doreyu neenu
Rani-e baare
Neenirade ondu nimisha
Iralaara ninna arasa
Daasa ninge khaasa

Ondu munjane hange summane
Naavu hoguva baare
Daari iddashtu doora hoguva
Beda annoru yaare

Sihimuttina kandaaya
Prathinithyavu sandaaya
Maadodu maribeda indu
Onde kane othaaya
Ninge hane bindiya
Dina nithya ido kelasa nandu
Nanade kannu tagalo bhayave
Kannu mucchu allu siguve
Rani-e baare
Kaveri kaayo kelasa
Maduvenu ella divasa
Daasa ninge khaasa

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.